Băng tải nghiêng

Hãng: Continental

Model: Băng tải

Năm:

Xuất xứ: CHLB ĐỨC

Thông tin khách hàng